ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2557 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม-สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2557 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม-มีนาคม 2557 ภาษีบำรุงท้องที่ ยื่นแบบชำระภาษี เดือนมกราคม-เมษายน 2557
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
ตารางการใช้ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษาฯ
แหล่งเรียนรู้/แหล่งปฏิบัติการตำบลน้ำแพร่
1.ระบบการบริหารจัดการตำบล
2.ระบบสุขภาพชุมชน
3.ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4.ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5.ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6.ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7.ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8.ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
 
นายอนุชา รีบเร่ง
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 4 คน
สถิติวันนี้ 83 คน
สถิติเดือนนี้ 752 คน
สถิติปีนี้ 50734 คน
สถิติทั้งหมด 528299 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

โครงการป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี2557 <12 มิ.ย. 57>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการป้องกันโรคไข้เลือกออก ปี2557 ขึ้น เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในเขตตำบลน้ำแพร่ รู้จักวิธีการป้องกันโรคไข้เลือดออกอย่างถูกวิธี พร้อมทั้งมีการพ่นละอองฝอย(ULV) พ่นหมอกควัน และการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือกออกมาสู่มนุษย์ 

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงขอความร่วมมือจากประชาชนในตำบลน้ำแพร่ ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ปฏิบัติงานพ่นยากำจัดยุง ตามวันและเวลา ดังนี้

     วันที่ 14-15 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 11 บ้านเวียงด้ง

     วันที่ 16 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 1 บ้านบ่อ

     วันที่ 17 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 2 บ้านศาลา

     วันที่ 18 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 3 บ้านแพะขวาง

     วันที่ 19 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 9 บ้านดอยถ้ำ

     วันที่ 20-21 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 4 บ้านน้ำแพร่

     วันที่ 22 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 5 บ้านป่าจี้

     วันที่ 23 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 6 บ้านแสนตอ

     วันที่ 24 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 10 บ้านน้ำบุ่น

     วันที่ 25-26 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 7 บ้านท่าไม้ลุง

     วันที่ 28 มิถุนายน 2557 หมู่ที่ 8 บ้านแม่ขนิลใต้ 


ทำบุญ 100 วัน พ่อครูคำ กาไวย์ (ศิลปินแห่งชาติ) <06 มิ.ย. 57>

     ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญ 100 วัน พ่อครูคำ  กาไวย์ (ศิลปินแห่งชาติ) ในวันที่ 14 มิถุนายน 2557 พิธีเริ่มเวลา 09.00 น. ณ บ้านเลขที่ 125 หมู่ที่3 บ้านแพะขวาง ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 081-3666905 (ป้อหลวงรินทร์)

เชิญร่วมงานเททองหล่อพระประธานอุโบสถ วัดเอรัณฑวัน <06 มิ.ย. 57>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานเททองหล่อพระประธานอุโบสถ วัดเอรัณฑวัน (พระเชียงแสนสิงห์1) เนื้อทองเหลืองขนาดหน้าตัก 59 นิ้ว ณ วัดเอรัณฑวัน บ้านแพะขวาง หมู่ที่ 3 ตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

     วันที่ 12 มิถุนายน 2557 พบกับ ป้อหลวงรินทร์,หนุ่ย ก๊อปปี้โชว์,แดง ดาวทอง

     วันที่ 13 มิถุนายน 2557 เวลา 09.59 น. เชิญร่วมทำบุญเททองหล่อพระประธานอุโบสถ วัดเอรัณฑวัน

     *** สอบถามรายละเอียดได้ที่ สอ.ไพรินทร์ กาไวย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 โทรศัพท์ 081-3666905
ภาพประชาสัมพันธ์ (484 KB.)
โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า <05 มิ.ย. 57>

     ตามที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ2557 ในทุกหมู่บ้านของตำบลน้ำแพร่ เพื่ออำนวยความสะดวกในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่ประชาชนในเขตตำบลน้ำแพร่ นั้น
     หากประชาชนท่านใดในตำบลน้ำแพร่ มีความประสงค์จะฉีดวัดซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แก่สุนัขและแมว เพิ่มเติมที่ตกค้าง ให้มารับการฉีดวัคซีนได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ในวันและเวลาราชการ

กระทรวงพม.เชียงใหม่ ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการสถานีสวัสดิการ <04 มิ.ย. 57>

     เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "กระทรวงพม.เชียงใหม่ ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการสถานีสวัสดิการ" โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อบริการให้คำปรึกษาแก่ทุกกลุ่มเป้าหมายและการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2557 ณ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เวลา 09.00-12.00 น. โดยมีหน่วยงานในสังกัด พม. เข้าร่วมดังนี้

     - ศูนย์ฟื้นฟูอาชีพคนพิการหยาดฝน

     - สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่

     - สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์

     - สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10

     - สถานแรกรับคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน

     - สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่

     - บ้านพักเด็กและครอบครัวเชียงใหม่

     - บ้านมิตรไมตรีเชียงใหม่

     - ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 13 จังหวัดเชียงใหม่

     - ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่

     - ศูนย์เรียนรู้ชาติพันธุ์ภาคเหนือ  
     
หน้า   1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  


 
 
Copyright © 2009-2015 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com