ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 32 คน
สถิติวันนี้ 482 คน
สถิติเดือนนี้ 26242 คน
สถิติปีนี้ 132678 คน
สถิติทั้งหมด 1480175 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

   

ภารกิจช่วยเหลือประชาชน 25/07/64 <27 ก.ค. 64>

      เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 10:00 น.หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้รับแจ้งเหตุ จากพ่อกำนันเดช ไฝปัน กำนันตำบลน้ำแพร่ พบศพชาย นอนเสียชีวิตภายในบ้านไม่ทราบสาเหตุ ที่บ้านท่าไม้ลุง หมู่ที่7 ซอยบ้านวังหลวง ทางหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงได้นำศพ ส่งหน่วยนิติเวชโรงพยาบาล มหาราชนครเชียงใหม่เพื่อทำการชันสูตรศพต่อไป.

       เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 เวลา 11:00 น. หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้รับแจ้งจากศูนย์กู้ชีพน้ำแพร่พัฒนา ขอความอนุเคราะห์มาช่วยจับตุ๊กแกที่บ้านหลังหนึ่งในหมู่บ้านป่าจี้ หมู่ที่5 ที่เข้าไปอยู่ในบ้านของพี่น้องประชาชน ทางหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงได้ลงพื้นที่เพื่อจับตัวตุ๊กแกแล้วนำปล่อยคืนสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัย.

  ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตุท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกที่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.


ภารกิจช่วยเหลือถนนหนทางพี่น้องหมู่ 11 <27 ก.ค. 64>

         เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. ท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้มอบหมายให้นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกฯเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และนายสรศักดิ์ เลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ได้ลงพื้นที่ตรวจงานการสร้างถนนในหมู่ที่ 11 บ้านห้วยเสี้ยวตำบลน้ำแพร่เนื่องจากมีการร้องเรียน จากพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยในละแวกนี้เรื่องถนนที่ชำรุดสุดโทรม ทำให้เกิดความลำบากในการสัญจรของพี่น้องประชาชนทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงไม่ได้นิ่งนอนใจและได้มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานกองช่างลงพื้นที่ทำการตรวจวัดเส้นทางที่เกิดการชำรุดสุดโทรมและได้ มีคำสั่งให้นำดินคลุก มากลบบริเวณที่เป็นหลุมและที่เกิดการชำรุดและได้ให้รถแม็คโครทำการปรับพื้นถนนให้เรียบเพื่อให้พี่น้องประชาชนที่สัญจรผ่านไปผ่านมาได้ใช้งานกันก่อนเบื้องต้น.
ภารกิจช่วยเหลือและมอบเตียงผู้สูงอายุ <27 ก.ค. 64>

       เมื่อวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 เวลา 13:00 น. นำโดยท่านนายกฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้มอบหมายให้นายนพพร วงค์ปัญญา รองนายกฯเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา และนายสรศักดิ์ จันทร์แก้วเลขานุการนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่มอบเตียงให้กับผู้สูงอายุในหมู่ที่3บ้านแพะขวาง และ เยี่ยมเยียนผู้สูงอายุที่ขาดแคนเตียงรวมถึงเครื่องใช้อุปโภคบริโภคและบริโภคต่างๆทางเทศบาลตำบล น้ำแพร่พัฒนาได้มีความเป็นห่วงความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในเขตของตำบลน้ำแพร่ทั้งปัญหาความเป็นอยู่และโรคระบาดเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาพร้อมที่จะดูแลและใส่ใจความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนทุกคนทุกหลังคาเรือนหากมีเหตุฉุกเฉิน หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อทางหน่วยงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้ตลอด 24 ชั่วโมง เพราะเราพร้อมที่จะดูแล และช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มที่.
ภารกิจช่วยเหลือประชาชน 24/07/64 <27 ก.ค. 64>

        เมื่อวันเสาร์ที่ 24กรกฎาคม 2564 เวลา 11.30 น. หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ให้ออกรับผู้ป่วยหนึ่งราย เป็นผู้หญิงสูงอายุ เนื่องจากมีอาการเหนื่อยหอบและพักอยู่ในหมู่บ้านดอกไม้การ์เด้นเพียงลำพังทางหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้หมอได้อย่างปลอดภัย.

 

ต่อมา เวลา 16.30 น. หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์กู้ชีพเวียงพิงค์ให้เข้ารับตัวผู้บาทเจ็บที่หมู่บ้านดอยถ้ำ หมู่ที่ 9 เมื่อทางหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาไปถึงที่เกิดเหตุได้พบว่าผู้บาดเจ็บเป็นชายหนึ่งรายถูกกระแสไฟช๊อตตกจากที่สูงได้รับบาดเจ็บบริเวณด้านหลังสาเหตุหน้าเกิดจากแรงกระแทกที่ตกลงพื้นทางหน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลหางดงอย่างปลอดภัย.

 ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตุท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกที่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง.


ภารกิจช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุบัติเหตุ 23/07/64 <27 ก.ค. 64>

        เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 23.30 น.หน่วยกู้ชีพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาได้รับแจ้งเหตุอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้มเอง ที่บ้านน้ำบุ่น หมู่ที่ 10 ตำบลน้ำแพร่ ในที่เกิดเหตุพบว่าผู้บาดเจ็บนั้นเป็นผู้ชายอายุประมาณ 35 ถึง 40 ปีมีแผลถลอกตามร่างกายทางเทศบาลตำบล น้ำแพร่พัฒนา จึงนำตัวผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลสันป่าตองได้อย่างปลอดภัย

 

ทั้งนี้ทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาจึงแสดงความเป็นห่วงถึงพี่น้องประชาชนในเขตุท้องที่ของตำบลน้ำแพร่ทุกที่ทุกหลังคาเรือนพร้อมจะใส่ใจดูแลอย่างเต็มที่ และสามารถขอความช่วยเหลือมาทางเทศบาลตำบลน้ำแพร่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง. 
     
หน้า   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 [68] 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148  


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com