สภาเทศบาล

นายสวงค์ คำแสน
ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
 
นายวิรัล โปธา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
 
นายชนมภูมิ วัยภา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
 
นายสมบูรณ์ เทพคะ
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1
 
นายชำนาญ กันธา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1
 
นางศรีพูล ไชยยา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1
 
นายสุพัฒน์ บุญญานันท์
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1
 
นางบัวจันทร์ แก้ววิจิตร
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต1
 
นายสุจิต ศรีวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2
 
นายทองคำ กิติกุศล
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2
 
นายถวิล คำมา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2
 
นายสุขเกษม อินหลงเหลา
สมาชิกสภาเทศบาลฯ เขต2
 
   
Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th ปิดหน้าต่าง