สภาเทศบาล

นายประเวช ปัญญาแก้ว
ประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โทรศัพท์ 087-1827123
 
นายอนิรุทธ ผักกาด
รองประธานสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โทรศัพท์ 089-7005061
 
นายชนมภูมิ วัยภา
เลขานุการสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โทรศัพท์ 087-1851667
 
นางเรือนมูล ศรีวิลัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เขต 1
โทรศัพท์ 089-9995895
 
นายบุญช่วย ไชยยา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เขต 1
โทรศัพท์ 089-5602140
 
นายสวงค์ คำแสน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เขต 1
โทรศัพท์ 086-1863120
 
นายวิทูรย์ คนเที่ยง
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เขต 1
โทรศัพท์ 082-9298891
 
นายพัฒน์ บุญใส่
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เขต 1
โทรศัพท์ 098-0098243
 
นายวิรัล โปธา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เขต 2
โทรศัพท์ 086-1926471
 
นายนพพล บุญศรี
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เขต 2
โทรศัพท์ 084-4946788
 
นายสุจิต ศรีวิชัย
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เขต 2
โทรศัพท์ 090-0528241
 
นายสมศักดิ์ ชัยเทพ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เขต 2
โทรศัพท์ 081-9520340
 
   
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th ปิดหน้าต่าง