ผู้บริหารเทศบาล

นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โทรศัพท์ 087-9266165
 
นายนพพร วงค์ปัญญา
รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
 
ร.ต.ต.เชนทร์ สมบัติ
รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
 
นายสรศักดิ์ จันทร์แก้ว
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
 
ร.ต.อดุลย์ สาธาอาจ
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
 
นายธัชชัย โกมลรัตน์
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 
นางรุ่งทิพย์ มังทา
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
 
   
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th ปิดหน้าต่าง