ผู้บริหารเทศบาล

นายอนุชา รีบเร่ง
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
 
นายนิมิตร ตันซาว
รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
 
นายจิตร ใจคำ
รองนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
 
นายอดิศักดิ์ พรหมมิตร
เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
 
นายประเสริฐ ผักกาด
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
 
   
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th ปิดหน้าต่าง