ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 40 คน
สถิติวันนี้ 291 คน
สถิติเดือนนี้ 5760 คน
สถิติปีนี้ 41612 คน
สถิติทั้งหมด 897449 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

 
 ทำอย่างไร? ถ้าต้อง ‘วิ่งสู้ฝน’ <28 ก.ย. 61>

     เพราะฝนนั้นเย็นฉ่ำ อย่ามัวทำตามความคิดเดิม ลองคิดดู ลองหาทางสู้กับฝน…
     ช่วงนี้บ้านเราฝนตกแทบทุกวัน และเชื่อว่าสำหรับหลายคนอาจแทบจะไม่เคยวิ่งออกกำลังกายกลางฝน เพราะฝนตกเมื่อไหร่ยกเลิกโปรแกรมทันที แต่ความจริงคุณสามารถวิ่งในวันที่ฝนตกได้ ถ้าคุณเตรียมตัวดีพอ ดั่งสุภาษิตสวีเดนที่บอกว่า ไม่มีวันที่อากาศไม่ดีถ้าเราเตรียมตัวมาดี
     วิ่งตากฝนแล้วจะป่วยจริง?
     เรื่องนี้ “โค้ชเป้ง” สาธิก ธนะทักษ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ให้ข้อมูลว่า อุณภูมิร่างกายที่ลดลงเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เราป่วย แต่เมื่อเรากำลังวิ่งในระดับที่พอเหมาะอุณภูมิร่างกายก็สูงจะขึ้น ดังนั้นหากเรามีร่างกายแข็งแรงอยู่แล้ว โอกาสที่จะป่วยก็มีน้อย สำหรับนักวิ่งหน้าใหม่ ควรฝึกควบคุมความเร็วขณะวิ่งเพราะหากวิ่งช้าไปร่างกายไม่อบอุ่นมากพออาจทำให้ป่วยได้ และเมื่อวิ่งเสร็จควรรีบอาบน้ำ สระผม เปลี่ยนเสื้อผ้า ดื่มน้ำอุ่นๆ และพักผ่อนให้เพียงพอ เพียงเท่านี้ก็ลดความเสี่ยงของการป่วยได้
     5 เทคนิค เตรียมพร้อมก่อนต้องวิ่งสู้ฝน
     1. วอร์มอัพก่อนออกไปวิ่ง   เพื่อให้ร่างกายเตรียมพร้อม
     2. การเลือกเสื้อผ้า ควรเลือกเสื้อผ้าที่สามารถทำให้ร่างกายอบอุ่นในขณะที่วิ่งตากฝน แต่ในขณะเดียวกันต้องบางเบาพอที่จะระบายอากาศและความชื้นได้ดี ควรเป็นเสื้อผ้าที่ผลิตมาเพื่อออกกำลังกายโดยเฉพาะ อาจมีเสื้อคลุมกันลม กันน้ำ หรือเสื้อกันฝน อีกสักชั้น และควรใส่เสื้อสีเข้มสีสด เพื่อการมองเห็นที่ชัดเจน  หลีกเลี่ยงถุงเท้าเเบบผ้า เพราะจะอมน้ำ ควรเลือกถุงเท้าสำหรับวิ่งดีกว่า บางเบา ไม่กักน้ำ เเละเเห้งเร็ว
     3. ทาปิโตรเลียมเจล ตามผิวหนังกับผิวหนังบริเวณข้อพับต่างๆ ป้องกันการเสียดสีตามข้อพับ เมื่อผ้าเปียกความชื่น ลดการเกิดแผลถลอกจากการเสียดสีของเสื้อการผิวหนัง
     4. ใส่หมวก และแว่น สำหรับนักวิ่ง เพื่อป้องกันน้ำเข้าตา อาจจะเพิ่มความปลอดภัยโดยการติดไฟกระพริบบริเวณศรีษะ เพื่อให้ทัศนะวิสัยชัดเจน
     5. อย่าลืมเตรียมป้องกันอุปกรณ์อิเล็คโทรนิคลงในถุงกันน้ำ ไม่ควรใช้หูฟังขณะฝนตกเพราะอาจเกิดอันตรายได้
     โค้ชเป้ง ย้ำอีกว่า ไม่ว่าจะเล่นกีฬา หรือออกกำลังกายประเภทไหนสิ่งสำคัญอันดับ 1 คือ ความปลอดภัย หากสังเกตดูว่าสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย เช่น ฝนตกหนักมาก รวมไปถึงฟ้าแลบฟ้าร้อง ก็ควรหยุดแต่โดยดีเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเอง
     ทั้งนี้ ในอีกประมาณ 10 สัปดาห์ ข้างหน้า กิจกรรม วิ่งสู่ชีวิตใหม่ หรือ Thaihealth Day Run 2018 ที่ทาง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับ สมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และภาคีเครือข่าย ได้จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆ ปี เพื่อเป็นการรณรงค์ให้คนไทยมีสุขภาพดี และสร้างนักวิ่งหน้าใหม่ ซึ่งเชื่อว่าฟ้าฝนที่ไม่เป็นใจคงจะทำลายความมุ่งมั่นของเหล่านักวิ่งไม่ได้อย่างแน่นอน เตรียมใจและกายให้พร้อมและออกวิ่งไปด้วยกัน ในวันที่ 11 พ.ย. 2561 ณ สนามศุภชลาศัย สามารถติดตามรายละเอียดการสมัครวิ่งได้ที่ https://www.facebook.com/runfornewlife
     ที่มา เว็บไซด์สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
     เรื่องโดย : กิดานัล กังแฮ Team Content www.thaihealth.or.th
     ข้อมูลจาก : แฟนเพจ eztofit โดย “โค้ชเป้ง” สาธิก ธนะทักษ์ นักวิทยาศาสตร์การกีฬา
 
 

 

Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com