ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2562 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2562 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2562
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
นโยบายการป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
องค์กรแห่งการเรียนรู้
การจัดการความรู้ (Knowledge Management:KM)
คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดองค์ความรู้ในองค์กร
แผนการจัดการความรู้ (Knowledge Management)
งานการเจ้าหน้าที่
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
 
นางสาวกานต์สิรี พลกีรติพงศ์
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 10 คน
สถิติวันนี้ 261 คน
สถิติเดือนนี้ 5730 คน
สถิติปีนี้ 41582 คน
สถิติทั้งหมด 897419 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 

 
 คลายหนาวให้น้อง ด้วยเสื้อมือสองปลอดโรค <07 พ.ย. 61>

     เสื้อกันหนาวหลากหลายแบรนด์ สีสันสดใส แขวนเรียงรายบนราวเหล็ก หลากหลายร้านดึงดูดลูกค้าด้วยป้าย SALE และราคาที่น่าคบหา นี่คงเป็นสัญญาณว่า ลมหนาวกำลังมาเยือนเราแล้วสินะ...
     ช่วงสองสามวันที่ผ่านมา ประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ฤดูหนาวอย่างเป็นทางการ อุณหภูมิจะค่อยๆ ลดลงในแต่ละวัน โดยเฉพาะภาคเหนือของไทย ที่ขึ้นชื่อเรื่องของความหนาวเย็น โดยกรมอุตุนิยมวิทยา ระบุว่า ในช่วงวันที่ 5 - 7 พ.ย.นี้ อากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้นเล็กน้อย  อุณหภูมิต่ำสุด 21-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส  สำหรับบริเวณยอดดอยอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 9-10 องศาเซลเซียส ลมตะวันออก ความเร็ว 10-30 กม./ชม.
     อากาศหนาวแบบนี้ คุณนึกถึงอะไรกันบ้าง ?
     ใช่แล้วล่ะ อากาศหนาวๆ ลมเย็นๆ แบบนี้ หลายคนคงจินตนาการว่าตัวเองกำลังยืนชมม่านหมอกบนดอยสูง ได้ชื่นชมดอกไม้เมืองเหนือในยามเช้าคงจะฟินไม่น้อย และอุปกรณ์ที่ช่วยคลายหนาว นอกจากอ้อมกอดอุ่นๆ คงหนีไม่พ้น เสื้อกันหนาวเป็นแน่   ซึ่งเป็นประจำทุกปีที่เรามักเห็นโครงการการบริจาคเสื้อกันหนาวและผ้าห่ม ให้ผู้ประสบภัยหรือน้องๆ บนดอย  เช่นเดียวกับโครงการธนาคารจิตอาสา โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชนบท  “ขึ้นดอย ฝ่าหมอกหนาว ไปพัฒนา ร.ร.กลางหุบเขา”  โรงเรียนบ้านผาแดงหลวง จ.แม่ฮ่องสอน  ในวันที่ 12-13 มกราคม 2562 ภารกิจหลักของกิจกรรมในครั้งนี้ คือ เอาเสื้อผ้า ถุงเท้า รองเท้า ผ้าห่มกันหนาวไปบริจาค และพัฒนาโรงเรียน เพื่อให้น้องๆ ในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
     ขึ้นชื่อว่า ‘มือสอง’  ไม่ว่าจะเป็นการบริจาคเสื้อกันหนาวให้น้องๆ  หรือแม้กระทั่งการเลือกซื้อเสื้อผ้ามือสองโดนใจนำมาใส่เอง  สิ่งหนึ่งที่ควรคำนึงถึงคือ ความสะอาด วันนี้ทางทีมเว็บไซต์ เอาใจบรรดาจิตอาสา นำข้อมูลการเลือกซื้อและทำความสะอาดเสื้อกันหนาวมือสองที่ถูกต้อง สุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ มาฝากกันค่ะ
     กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะนำว่า ก่อนทำความสะอาดเสื้อกันหนาวมือสองนั้น ควรแยกเสื้อผ้ามือสองออกจากเสื้อผ้าปกติและทำความสะอาดด้วย 2 วิธีหลักๆ คือ
     วิธีที่ 1 ซักด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าตามปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือดนาน 15 นาที ถึง 1 ชั่วโมง
     วิธีที่ 2 แช่ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อที่สามารถหาได้ในครัวเรือน ได้แก่ น้ำยาซักผ้าขาวที่มีส่วนผสมโซเดียม ไฮโปคลอไรด์ โดยเติม 1 ฝา ต่อน้ำ 10 ลิตร แช่ผ้าไว้นาน 5-15 นาที หรือใช้น้ำส้มสายชู 2-3 ถ้วยตวง ต่อน้ำ 1-2 ลิตร แช่ผ้าไว้อย่างน้อย 1 ชั่วโมง แล้วซักตามปกติ
     จากนั้นนำไปตากแดดจัดหรือตากในที่ที่มีอากาศถ่ายเท จนแห้ง แล้วนำมารีดทั้งข้างในและข้างนอกตัวเสื้อ โดยการเลือกวิธีทำความสะอาดเสื้อกันหนาวมือสองที่ดีที่สุด จะต้องคำนึงถึงประเภทของเสื้อผ้าด้วย เนื่องจากเสื้อผ้าบางประเภทไม่เหมาะกับการต้ม เพราะอาจทำให้เสื้อผ้าชนิดนั้นชำรุดได้
     เลือกซื้อเสื้อกันหนาวมือ 2 อย่างไร ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับ ?
     1. ควรเลือกซื้อเสื้อผ้าจากร้านที่สะอาดปลอดภัย ไม่วางเสื้อผ้ากองไว้กับพื้น ไม่แขวนเสื้อผ้าติดกันจนแน่น
     2. ขณะเลือกซื้อควรสวมผ้าหรือหน้ากากอนามัยปิดปากปิดจมูก เพื่อป้องกันการสูดฝุ่นละอองที่มากับเสื้อผ้า
     3. เลือกเสื้อผ้าที่มีสภาพดี ตรวจสอบรอยด่างดำ รอยคราบสารคัดหลั่ง รวมไปถึงไม่มีกลิ่น อับชื้น
     4. หลีกเลี่ยงเสื้อผ้าที่ทำจากหนังสัตว์ ขนสัตว์ ประเภทขนฟู เนื่องจากทำความสะอาดยาก อาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้
     ทั้งนี้ ผู้ที่มีอาการคันหลังสวมใส่เสื้อกันหนาวมือสอง ไม่ควรเกาหรือปล่อยไว้จนลุกลาม ควรรีบไปพบแพทย์ผิวหนังเพื่อรับการรักษาที่ถูกวิธีต่อไป  อย่างไรก็ตาม ในช่วงหน้าหนาว นอกจากรักษาความสะอาดแล้ว ควรเพิ่มกิจกรรมทางกาย ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ทำให้ร่างกายอบอุ่น และรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ควบคู่กันด้วย
     ความสะอาด เป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่งที่บรรดาจิตอาสาไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะการนำเสื้อผ้าไปบริจาคน้องๆ หนูๆ ยิ่งต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะเสื้อผ้าและสิ่งของเหล่านี้ อาจนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บ อย่างโรคผิวหนังและโรคอื่นๆ ได้  เพราะคำว่า มือสองนั้น เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่า ก่อนจะมาถึงมือเรา เสื้อผ้าเหล่านี้ไปคลุกฝุ่นที่ไหนมาบ้าง ดังนั้น วิธีที่นำมาฝากข้างต้น นับว่าเป็นการทำความสะอาดที่ง่าย และสามารถสกัดโรคภัยที่มากับเสื้อผ้ามือสองได้อย่างแน่นอน และหากใครสนใจเข้าร่วมเป็นอาสาพัฒนาชนบท อยากนำเสื้อผ้ามือสองไปบริจาคน้องๆ  สามารถเข้าไปเลือกโครงการตามทักษะความถนัด ได้ที่ http://www.jitarsabank.com มาช่วยกันคลายหนาวด้วยความสุขในการให้เสื้อผ้าที่สะอาดปลอดภัยและความสุขของน้องๆ จากการรับสิ่งดีๆ นะคะ

     เรื่องโดย เทียนทิพย์  เดียวกี่ Team Content www.thaihealth.or.th
     ข้อมูลจาก กรมอนามัย  เว็บไซต์ธนาคารจิตอาสา และกรมอุตุนิยมวิทยา
     ภาพโดย นัฐพร  ชุ่มลือ Team Content www.thaihealth.or.th และแฟ้มภาพ
 
 

 

Copyright © 2009-2019 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com