ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นายอนุชา รีบเร่ง
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 48 คน
สถิติวันนี้ 90 คน
สถิติเดือนนี้ 2502 คน
สถิติปีนี้ 2502 คน
สถิติทั้งหมด 792165 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 
  ชื่อกระทู้ ผู้โพส โพสเมื่อ อ่าน/ตอบ
น้ำประปาหมู่ 4 ยินดี 25 ก.ค. 57 323/4
อำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ SiteAdmin 25 มิ.ย. 57 338/7
ปิดปรับปรุงห้องประชุม SiteAdmin 04 มิ.ย. 57 312/1
กิจกรรมวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2557 SiteAdmin 03 ก.พ. 57 389/1
รับคณะศึกษาดูงานจาก เทศบาลตำบลป่าไผ่ อำเ.. SiteAdmin 23 ม.ค. 57 392/1
น้ำประปา ก็คนเดิม 13 ม.ค. 57 388/4
รับคณะศึกษาดูงานจากอบต.แม่สาว SiteAdmin 12 ธ.ค. 56 433/1
ร่วมใจออกมาใช้สิทธิ์ SiteAdmin 28 พ.ย. 56 361/0
ข้อมูลธุรกิจในจังหวัดเชียงใหม่ YellowPag.. rabbit 25 พ.ย. 56 322/1
ขอเชิญสมัครอบรม “แนวทางการปฏิบัติในการอน.. Yotathai 13 พ.ย. 56 319/0
การเผาศพในป่าช้า้บ้านศาลา คนหางดง 31 ต.ค. 56 533/0
วันที่4 ของการเปิดรับสมัครนายกฯ+สท. SiteAdmin 31 ต.ค. 56 319/0
วันที่3 ของการรับสมัครนายกฯ+สท. SiteAdmin 30 ต.ค. 56 288/0
รับสมัครนายกฯ สท. วันที่2 วันนี้ SiteAdmin 29 ต.ค. 56 292/1
โยธาไทย ขอเชิญสมัครอบรมเขียนแบบ AutoCAD .. โยธาไทย 05 ต.ค. 56 5370/0
เสียงตามสาย รำคาญ 30 ก.ย. 56 368/1
โยธาไทย ขอเชิญสมัครอบรม Excel สำหรับงานช.. โยธาไทย 26 ก.ย. 56 285/0
สถานการณ์ไข้เลือดออก SiteAdmin 20 ก.ย. 56 305/0
เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา SiteAdmin 12 ก.ย. 56 356/1
นับถอยหลังพร้อมกัน ก้าวสู่ เทศบาลตำบลน้ำ.. SiteAdmin 05 ก.ย. 56 266/1
หน้า:  1 [2] 3 4 5

 

ตั้งกระทู้ใหม่ / โพสต์ข้อความ

ชื่อกระทู้* :
ชื่อผู้เขียน* :
โทรศัพท์  
อีเมล์  
ข้อความ* :
รหัสตรวจสอบ* : กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในภาพให้ครบถ้วน
     
    กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
     
 
 

 

Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com