ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษี ประจำปี 2561 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ยื่นแบบชำระภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม- สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2561 ภาษีป้าย ยื่นแบบและชำระภาษี เดือนมกราคม - มีนาคม 2561 ภาษีบำรุงท้องที่ ยืนแบบชำระภาษี เดือนมกราคม - เมษายน 2561
 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
ศจค.น้ำแพร่พัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนบริหารความต่อเนื่องในองค์การ
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
งานการเจ้าหน้าที่
คู่มือประชาชน
นโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาลฯ
เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
ข้อบังคับเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนาฯ
นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม-จริยธรรมฯ
ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมฯ
การจัดการองค์ความรู้
แผนพัฒนาบุคลากรเทศบาล 3ปี
แผนอัตรากำลัง 3 ปี
มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมสำหรับพนักงานเทศบาลฯ
แผนเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ
แผ่นพับศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ทต.น้ำแพร่พัฒนา
 
นายอนุชา รีบเร่ง
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 50 คน
สถิติวันนี้ 100 คน
สถิติเดือนนี้ 2512 คน
สถิติปีนี้ 2512 คน
สถิติทั้งหมด 792175 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 
  ชื่อกระทู้ : ถุงขยะ
ผู้ตั้งกระทู้ : SiteAdmin
IP : 118.175.246.239
วัน-เวลา : 17 มี.ค. 58 - 15:57 น.
 
     
  ข้อความ : ตามที่มีผู้ร้องเรียนประเด็น "ถุงขยะ" นั้น ทางเทศบาลฯขอเรียนว่า เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ไม่ได้จำหน่ายถุงขยะ หากแต่เป็นค่าธรรมเนียมในการจัดเก็บขยะเดือนละ 40 บาท และเมื่อผู้เข้าร่วมโครงการฯมาเสียค่าจัดเก็บฯ จะได้ถุงขยะฟรีจำนวน 4 ใบ ส่วนผู้ที่ต้องการถุงขยะเพิ่มสามารถมาซื้อถุงขยะที่ผู้รับจ้างจัดเก็บฝากจำหน่ายได้ในราคาถุงละ 10 บาท ซึ่งเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา เป็นผู้รับฝากจำหน่ายเช่นกัน ทั้งนี้ การใช้ถุงที่มีตราสัญลักษณ์ เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บ และการป้องกันขยะจากต่างพื้นที่ ***ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 053-296601 ต่อ 15 (นิติกร)  
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : สา
IP : 202.28.25.9
โทรศัพท์ : 053-942872
อีเมล์ : yukaring14@gmail.com
วัน-เวลา : 31 มี.ค. 58 - 15:39 น.
ข้อความ :
อยากทราบจำนวนสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการขยะว่ามีกี่รายคะ และอยากทราบปีที่ผ่านมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมจากสมาชิกได้ประมาณกี่บาท
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : SiteAdmin
IP : 182.52.116.132
วัน-เวลา : 01 เม.ย. 58 - 08:58 น.
ข้อความ : ผู้ดูแลเว็บไซด์จะสอบถามข้อมูลไปยังนิติกร และ กองคลัง นะครับ เพื่อจะได้ข้อมูลที่ถูกต้อง และเมื่อได้ข้อมูลมาแล้วจะนำมาตอบครับ ขอบคุณครับ
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ไหว้....ละคะ
IP : 202.28.247.114
วัน-เวลา : 10 ส.ค. 58 - 10:45 น.
ข้อความ : กราบเรียนท่านนายก...
น้ำประปาหมู่ 4 ฝั่งบ้านกำนันเน่าแล้ว อาบแล้วคันมาก
มีกลิ่นเหม็นมากคะ อยากทราบว่าฝั่งของนายกได้รับ
การแก้ไขแล้วทำไมไม่แก้ไขให้ทั่วถึงกันคะ
เพราะเกิดปัญหามาหลายปีแล้วช่วยหน่อยนะคะ
ได้โปรด........กรุณาด้วยเจ้า......จ่ายค่าประปาเท่ากัน
ด้วยความเคารพ
ลูกบ้านเมียน้อย
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 4  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เฮอ.........007
IP : 202.28.247.114
วัน-เวลา : 11 พ.ย. 58 - 14:14 น.
ข้อความ : น้ำเน่าอีกแล้วท่าน อนุชา บ่แต้
เรื่องพื้นฐาน...น้ำประปา แก้ไม่ได้สักทีอยู่มาหลายสมัยแล้วไม่สมศักดิ์ศรีเลยนะท่าน แก้ที่ปลายเหตุ
ใช้น้ำสะอาดไม่ทั่วถึง ทุกวันนี้บางพื้นที่ใช้น้ำเน่าเหมือนเดิม สมัยหน้าขอเถอะครับชาวเทศบาลน้ำแพร่อย่าได้เลือกนายกคนเดิมเลย.......แก้ปัญหาไม่ได้.....
เคยแก้ปลายเหตุโดยการต่อน้ำจาก บริษัท เอเบิล อินดัสตรีส์ ใช้ได้อยู่ 2 อาทิตย์แล้วน้ำไม่พอ ทำไมท่านไม่เจียดงบมาทำระบบเองเลยครับไม่ต้องใหญ่แต่เป็นระบบถังสูงเหมือนที่อื่นก็ยังดี แบ่งงบมาค่ะอย่าให้ต้องบ่นข้ามปีข้ามชาติ ทำไม่เป็นกรุณาหลีกทางให้คนใหม่มาเป็นนายกนะท่านอายแทน

กิ๊กเก่า
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกรหัสในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copyright © 2009-2018 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com