ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2564 ภาษีป้ายยื่นแบบเดือนมกราคม-มีนาคม ภาษีที่ดินและสิ่งปลูก ขยายเวลารับชำระภายในเดือนมิถุนายน 2564


 
ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเทศบาล
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ฝ่ายบริหาร
สภาเทศบาล
ผู้บริหารเทศบาล
สารจากนายกเทศมนตรี
สารจากประธานสภา
สารจากปลัดเทศบาล
โครงสร้างเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
โครงสร้างองค์กร
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
ข้อมูลส่วนงานราชการ
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินงาน
ผลการปฏิบัติงานประจำปี
งานกิจการสภาฯ
ประกาศ
รายงานการประชุมสภาฯ
เทศบัญญัติเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานภาษี
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
ภาษีป้าย
ภาษีบำรุงท้องที่
รายงานแสดงฐานะการเงิน
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ดาวน์โหลด
ดาวน์โหลดเอกสารสำนักปลัด
ดาวน์โหลดเอกสารกองคลัง
ดาวน์โหลดเอกสารกองช่าง
ดาวน์โหลดเอกสารกองการศึกษา
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โลโกเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
แหล่งเรียนรู้ตำบลน้ำแพร่
1. ระบบการบริหารจัดการท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม
2. ระบบสุขภาพชุมชน
3. ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน
4. ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
5. ระบบการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชน
6. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ระบบเศรษฐกิจชุมชน
8. ระบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการจัดสวัสดิการสังคมฯ
ร้านอาหารในตำบลน้ำแพร่
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
คู่มือประชาชน
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรฐานการบริหารและการบริการสาธารณะ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.)
ข้อมูลทั่วไป อพ.สธ.
การสนองพระราชดำริ อพ.สธ.ตำบลน้ำแพร่
งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 2 งานสำรวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
งานที่ 6 งานสนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทำฐานทรัพยากร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
งานสำนักปลัดเทศบาล
งานกองคลัง
งานกองช่าง
งานกองการศึกษา
กระบวนการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน
ช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
การมอบอำนาจของเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
สถิติการให้บริการตามภารกิจ
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
ผลการประเมินประสิทธิภาพ อปท. : LPA
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน/ผู้รับบริการ
งานจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ(กองคลัง)
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุประจำปี
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายไตรมาส)
คู่มือการปฏิบัติงาน
อำนาจหน้าที่ของเทศบาล
งานการเจ้าหน้าที่
สายด่วนผู้บริหาร
มุม KM การจัดการความรู้
การปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ
 
นายฉัตรกรินทร์ ตระกูลอินสัน
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา : โทรศัพท์ 087-9266165
   
คุยกับนายกเทศมนตรีตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้
แผนที่เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา
   
       
ขณะนี้ 8 คน
สถิติวันนี้ 183 คน
สถิติเดือนนี้ 24590 คน
สถิติปีนี้ 98214 คน
สถิติทั้งหมด 1445711 คน
       
ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2552
 
 
 
  ชื่อกระทู้ : ขอความเห็นใจเทศบาลช่วยดำเนินการให้ด้วย
ผู้ตั้งกระทู้ : ประชาชนน้ำแพร่หมู่ 4
IP : 202.28.24.91
วัน-เวลา : 09 มี.ค. 63 - 15:10 น.
 
     
  ข้อความ : ไม่ทราบว่าทางเทศบาลได้ไปตรวจสอบร้านหางดงพระนครหรือยัง ทำไมทางร้านถึงเสียงดังทุกวัน รบกวนทางเทศบาลด้วยนะ บางวันเอาโคโยตี้มายิ่งดังมากๆอย่างกะงานวัดหรือว่าบ้านน้ำแพร่เป้นของร้านหางดงพระนครคนเดียวถึงไม่เกรงใจใครเลย ผู้สูงอายุ แต่ก่อนเขาเคยนอนหลับประมาณ สองทุ่มกว่า แต่ตอนนี้ ก็หลับไม่ได้ เสียงดังทุกคืน ถึงห้าทุ่มเที่ยงคืน สงสารชาวบ้านบ้างเถอะ คุณเอาแต่เงินคนอื่นเขาเดือดร้อน พื้นที่ร้านตั้งอยู่สูงเสียงดังข้ามไปดังถึงปากทางเข้าบ้านป่าห้า ถึงบ้านโรงวัว ถ้าทางร้านจะเปิดเสียงดังควาจะมีห้องที่มิดชิด ไม่ใช่เปิดโล่งแบบนี้ กฎหมายการให้ร้านบริการเสียงดังก็มีมิใช่หรือรบกวนเทศบาลดำเนินการด้วยนะ หรือทางเทศบาลช่วยแนะนำให้หน่อยว่าต้องไปร้องเรียนที่ไหน ขอขอบคุณมาก  
     
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : SiteAdmin
IP : 118.172.17.224
วัน-เวลา : 16 มี.ค. 63 - 14:28 น.
ข้อความ : "เบื้องต้น เทศบาลฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยอำเภอหางดง สภ.หางดง สรรพสามิต และกำนันตำบลน้ำแพร่ เคยตรวจและให้คำแนะไปแล้วครั้งหนึ่ง ซึ่งหลังจากนั้นพบว่ามีการปฏิบัติตามคำแนะนำและทำให้มีเสียงดังลดลง แต่อย่างไรก็ตามด้วยภาระหน้าที่จำนวนมากเราไม่สามารถอยู่ตรวจสอบร้านดังกล่าวได้ตลอดเวลา ดังนั้นหากพบว่ามีเหตุเดือดร้อนจากร้านดังกล่าว จึงต้องขอความร่วมมือจากผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือบุคคลผู้พบเห็นแจ้งให้เทศบาลทราบ ซึ่งหลังจากรับทราบแล้วเราจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าตรวจสอบต่อไป" หรือสามารถประสานงานได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 081-8842578
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 
ชื่อ * :  
โทรศัพท์    :  
อีเมล์    :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ * :    กรุณากรอกรหัสในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณากรอกข้อความตามช่องที่มีเครื่องหมาย "*" กำกับให้ครบถ้วน
   
 
« กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 

 


 
 
Copyright © 2009-2022 โดย เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา - http://www.namphrae.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา 123 หมู่ที่ 1 ต.น้ำแพร่ อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230 โทร./โทรสาร 053-296600-1
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com